MARKETINŠKI PAKETI

Paket A uključuje:

 

 • Izlagački prostor u holu AGG fakulteta (stol dužine 240 cm)
 • Distribuciju marketinškog materijala u svim prostorima odvijanja programa
 • 15 minuta prezentacije u okviru glavnog – plenarnog programa
 • Dnevno prikazivanje video materijala u trajanju do 30 minuta u okviru programa radionica (prema konačnom programu)
 • Objava logotipa u svim tiskanim materijalima (Press-release, program, Bilten i dr.)
 • Kotizacija za tri osobe
 • Članstvo u Konzorciju pasivna kuća Hrvatska u iznosu od 1.000,00 kn (uključujući PDV)
 • 5.000,00 kn (dvije uplate: 2.500,00 + PDV i 2.500,00 bez PDV)

 

 

Paket B uključuje:

 

 • Izlagački prostor u holu AGG fakulteta (stol dužine 120 cm)
 • Distribuciju marketinškog materijala u svim prostorima odvijanja programa
 • 10 minuta prezentacije u okviru glavnog – plenarnog programa
 • Dnevno prikazivanje video materijala u trajanju do 20 minuta u okviru programa radionica (prema konačnom programu)
 • Objava logotipa u svim tiskanim materijalima (Press-release, program, Bilten i dr.)
 • Kotizacija za dvije osobe
 • Članstvo u Konzorciju pasivna kuća Hrvatska u iznosu od 1.000,00 kn (uključujući PDV)
 • 4.000,00 kn (dvije uplate: 2.000,00 + PDV i 2.000,00 bez PDV)

 

 

Paket C uključuje:

 

 • Distribuciju marketinškog materijala u svim prostorima odvijanja programa
 • 5 minuta prezentacije u okviru glavnog – plenarnog programa
 • Objava logotipa u svim tiskanim materijalima (Press-release, program, Bilten i dr.)
 • Kotizacija za jednu osobu
 • Članstvo u Konzorciju pasivna kuća Hrvatska u iznosu od 1.000,00 kn (uključujući PDV)
 • Članstvo u Konzorciju pasivna kuća Hrvatska u iznosu od 1.000,00 kn (uključujući PDV)
 • 3.000,00 kn (dvije uplate: 1.500,00 + PDV i 1.500,00 bez PDV)

 

Napomena: trošak odabranog marketinškog paketa se uplaćuje u dva dijela;

 

50% naArhitektonski fakultet za najam prostora i materijalne troškove (+ PDV),

 

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet,

Fra A. Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb,

IBAN: HR 5623600001101225521,

SWIFT: ZABAHR2X, poziv na broj: 661524,

OIB: 42061107444,

 

a 50% na tvrtku:

SUN ARH d.o.o.,

V. Nazora 43b, 10 000 Zagreb,

za organizacijske i marketinške usluge (bez PDV),

OIB: 89722211204,

IBAN HR 3723600001101393770.

U pozivu na broj upišite svoj OIB!

 

Molimo vas pošaljite prijavnicu na kontakt adresu za daljni dogovor o vremenu postavljanja marketinških materijala (prospekti, izlošci, baneri i dr.) te prezentacije prema odabranom marketinškom paketu!

 

 

ONLINE
PRIJAVA

 

© Konzorcij pasivna kuća Hrvatska | 2019.